COLENTA INDX 43 2.0b

Машина /Процесор/ за автоматично проявяване на индустриални рентгенови филми

Brochure INDX 43 20b

Описание

Специално създадена за NDT приложения!

Подходяща за проявяване на всички видове индустриални рентгенови филми

Teхнически данни:

 • производителност при настройка на 6,5-минутен цикъл и филми с формат 10х24 cm: > 200 филма за час.
 • макс. ширина вх. филми: 43см
 • капацитет: 24 cm/min при 6,5 минутен цикъл (100s. Dev)
 • скорост на преминаване на филма: 14¸95 cm/min.
 • време за проявяване (цял цикъл): 1,5-9,4min
 • права транспортна система
 • улеснено почистване и поддържане
 • обем на ваните – 6; 7,5 l
 • междинно измиване между ваните
 • контролиране и изчисляване на площта на подадените в машината филми
 • автоматично изсушаване на филма
 • термостатиране на ваните с нагряване и охлаждане по отделно и за 2те вани
 • филтърен елемент на проявителя
 • прецизно дозиране на регенериращите химикали с отделни помпи
 • изход за свързване на вентилация
 • софтуер с log и диагностика

Допълнителна информация

Гаранционен срок

Наличност

Инструкция за употреба

на български език

Сервиз

осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз от ОМЕЛ НДТ ЕК в България