Рентгенови видеосистеми за контрол в реално време

Baltomatic серии системи

Balteau Systems Brochure

 

 

Описание

Рентгеновите видео-системи за контрол на детайли в реално време, се конфигурират според спецификата на изпитваните детайли, допуските за минимални размери на дефектите, стандартите на които трябва да отговарят изделията и др.

По-долу е описана примерна конфигурация на такава система AIS958, производство на BALTEAU NDT, Белгия

Описание:

AIS958 е система за контрол в реално време проектирана по строги изисквания за радиационна безопасност, подходяща както за лаборатории така и за производствени цехове. Състои се от защитна кабина, където са разположени рентгеновия апарат и рентгеновия детектор, а между тях върху манипулатор с дистанционно командване се поставя изпитвания детайл. Защитната кабина е изработена от стомана, покрита с оловни панели и специално проектирана подсилена врата. Кабината е с отделна врата за лесно поставяне на детайла за изпитване, с автоматичен заключващ механизъм за безопасност. Кабината е проектирана и реализирана да изпълнява и най-строгите международни норми за радиационна безопасност включително NFC74100 и DIN 54113.

Посредством манипулатора, детайла може да бъде въртян и местен, за да може той да бъде пролъчван и контролиран 100% и в повече равнини.

Системата е подходяща за контрол на отливки и малки детайли с максимални размери 400х400х400mm и тегло до 30kg. Максималната дебелина, която може да бъде пролъчена е 65-75mm Al.

Технически данни:

 • Размери на кабината:
  • Външни размери (Д, Ш, В, mm): 1580х850х1457
  • Размери на вратата за детайли 500x500mm
 • Тегло на кабината (празна): ~ 2000кг
 • Магнитна заключваща система на вратата
 • Рентгенов апарат състоящ се от:
  • генератор LLX 160-0, мощен право-токов рентгенов генератор с регулируемо високо напрежение DC 15-160 kV с метало-керамична рентгенова тръба, директна (40о), номинален/максимален аноден ток (0,5-12 mA), фокусно петно (IEC336) 0,4×0,4 mm
  •  DC1 управляващ пулт: микропроцесорно управление, вградени защити и тренировъчни програми за р. тръба.
 • Механичен манипулатор с 5 степени на свобода: макс. Ход
  • X – 400mm (вертикален ход)
  • Y – 400mm (ляво-дясно)
  • Z – 400mm (перпендикулярно на X)
  • наклон +/- 30о,
  • въртене на 360о. Диаметър на въртящата се основа: 200мм. Максимално тегло на обекта за контрол: 30кг
 • Моторизирана екранираща диафрагма за рентгеновия апарат, с 4 независими оловни бленди.
 • Рентгенов плосък полупроводников детектор FPDigit 11-200 с Gigabit Ethernet интерфейс, с много по-висока разделителна способност и качество на изображението в сравнение с конвенционално използваните аналогови видео-преобразуватели с CsI и CCD камера.
 • Компютърна система с интерфейс за визуализиране и управление на рентгеноскопията в реално време. Включва голям професионален монохромен високо контрастен TFT монитор с висока разделителна способност.
 • IPS софтуер за обработка на изображението; запаметяване на данни от контрола, изображения и видео.

soft systems balteau

LogoWorld_ ag

Допълнителна информация

Гаранционен срок

Инструкция за употреба

на български език

Метрологично осигуряване

ОМЕЛ НДТ ЕК е акредитирана за извършване на контрол с издаване на сертификат за функционална годност за този вид апаратура

Сервиз

осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз от ОМЕЛ НДТ ЕК в България