Описание

ЕQUOTIP® PICCOLO 2 – портативен твърдомер

Произведен в Швейцария от PROCEQ – Швейцария

Технически данни:

Освен цялата функционалност на модела Bambino 2, Piccolo 2 има следните допълнителни параметри:

 • Конвертиране в скала якост на опън
 • Възможност за ръчни криви за конвертиране
 • Статистика
 • Памет за ~2000 измерване
 • Връзка с компютър (двупосочна)

 

 

 • Възможност за окомплектоване с допълнителна DL сонда, за измерване на труднодостъпни места, зъби на зъбни колела и др.
 • Измервателен обхват: 150-950 HLD

с възможност за измерване и

конвертиране в следните скали:

HV 81-955

HB 81-678

HRB 38-102

HRC 20-70

HS 30-100

 • Автоматичен функционален тест;
 • Автоматична корекция спрямо посоката на измерване (вграден жироскоп)
 • Лесен за манипулация;
 • Висока точност при всеки динамичен удар;
 • Функция „осредняване на стойността”;
 • Неограничен брой измервания с едно зареждане на акумулаторите; Зареждане на апарата през USB;

Допълнителна информация

Наличност

Гаранционен срок

Инструкция за употреба

на български език

Метрологично осигуряване

ОМЕЛ НДТ ЕК е oторизирана за извършване на калибриране с издаване на сертификат за калибриране от PROCEQ като производител

Сервиз

ОМЕЛ НДТ ЕК е оторизиран сервиз на PROCEQ, Швейцария