Описание

RMG 4015 – апарат за измерване на дълбочина на пукнатини, производство на фирма KARL DEUTSCH – Германия

 

Технически данни:

– измерителен обхват: 0-99,9 mm

– функция за многоточково калибриране

– точност на измерване: в зависимост от

материала и измерителния обхват:

– за феромагнитен материал:          3-15 %

– за аустенитен материал                 3-25 %;

– възможност за определяне на ъгъла

на наклона на пукнатината;

– памет: общо за 3850 измерени стойности

с възможност за разпределяне в 300 групи;

– статистически функции за запаметените с-ти;

– връзка с РС (опция)

– куфар за транспортиране и съхранение