Стационарен спектрометър – Belec Lab3000s

Проспект с техн. данни

Интернет страницата на производителя

Преведен на Български софтуер за анализ!

 

Описание

Стационарен спектрометър за определяне химичен състав на метали по оптико-емисионен метод – Belec Lab3000s, произведен в Германия от Belec Spektrometrie Opto-Elektronik GmbH

Спектрометрите се конфигурират според нуждите на клиента и материалите, които ще се анализират:

  • избират се бази (основния елемент в метала) – напр. Fe, чугун, Ni, Al, Cu, и др.
  • избират се измервателни канали, т.е. легиращите елементи, които е необходимо да се определят, както и обхвата им на измерване
  • избира се подходяща сонда, както и подходящите адаптори (например за телове, тръби, малки детайли и др.)
  • избират се софтуерни подпрограми отговарящи на групите материали, които ще се анализират, напр. при база желязо – подпрограмите биха били: ниско легирани; Cr стомани; Cr-Ni стомани; Инструментални и др.
  • според приложението се предлагат допълнителни софтуерни функции и др.
  • различни шлайф машини и приспособления за подготовка на пробите

Нашите специалисти ще Ви помогнат с конфигурирането на подходящия спектрометър за Вашите приложения – не се колебайте да се свържете с нас!

Допълнителна информация

Сервиз

осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз от ОМЕЛ НДТ ЕК в България

Инструкция за употреба

на български език

Гаранционен срок