Искров дефектоскоп OMD-I 30W

отговаря на изискванията на БДС EN 61010-1 /т. 5, т. 6.5/

Описание

Преносим дефектоскоп за изолационни покрития до 30 кV DC стабилизирано напрежение

Технически параметри:

  • стъпално регулиране на напрежението 0 ÷ 30 кV, през 3 кV
  • сигнал за дефект: звуков
  • захранване – акумулаторно 12V/2,2 Ah
  • продължителност на работа 5 ÷ 8 h (с едно зареждане)
  • време за зареждане 6 h с автоматичен контрол на зареждането и изкл.
  • размери ( L x W x H) 252 x 190 x 81 mm
  • тегло 2,4 кg

 

Стандартна окомплектация със сонда с плосък накрайник от токопроводяща гума за контрол на равнинни повърхности. Ширина на сондата 200 mm (270 mm)

 

Предлагат се и други  варианти за сонди, четки, приспособления за тръби и др.

Допълнителна информация

Гаранционен срок

Наличност

Инструкция за употреба

на български език

Метрологично осигуряване

ОМЕЛ НДТ ЕК е акредитирана за извършване на контрол с издаване на сертификат за функционална годност за този вид апаратура

Сервиз

осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз от ОМЕЛ НДТ ЕК в България