Описание

LEPTOSKOP 2042 Fe/NFe

Дебеломер за покрития с външни сонди

производство на KARL DEUTSCH, Германия

за измерване на всякакви покрития върху всякакви

метални основи, в зависимост от подбраната сонда

                        Технически данни:

– автоматично разпознаване на сондите;

– готовност за измерване без калибриране;

– четлив графичен дисплей с подсветка;

– меню на 10 езика; превключване на мерните единици

– аритметична средна стойност ( DIN EN ISO 2064);

 

опция модул „статистика и памет” включва:

– графично изобразяване на измерванията

– възможност за многоточково калибриране;

– калибриране по пластове с неизвестна дебелина;

– памет за 9999 измерени стойности – файлова подредба

с директории като в Windows – до 140 файла

– статистическа оценка на резултатите от измерванията;

– USB интерфейс към РС или принтер;

– iCOM софтуер за трансфер, анализ, запаметяване и архивиране на измерванията

 

Предлагат се различни видове сонди според приложението