Описание

Грапавомер DIAVITE COMPACT II

Произведен от DIAVITE, в Швейцария

 

Технически данни:

– грапавомер с вградена сонда

– автоматично калибриране

– памет за 15 измерващи профила

– измерване по ISO/DIN; JIS; EN 12085 стандарти

превключване на мерните единици:

Ra (EN или JIS), Rz (DIN & JIS), Rmax, R3z, Rt, Rq (RMS),

Rk,  Rpk, Rvk, MR1, MR2, Rpc, Rmr, R, AR, Rx (ISO 12085)

– измерителен обхват:

Ra, Rq: 0 – 20.00 mm

всички останали единици: 0- 200.00 mm

– разделителна способност:

                          Ra, Rq: 0.01 mm (< 0.1 mm: 0.001 mm)

                          всички останали единици: 0.1 mm                                            – клас на точност по DIN – 1 (5%)

– измерваш връх на сондата: диамантен, 5mm, 90о

– USB интерфейс за връзка с PC

– меню на 5 езика;