ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД

Вече в новата ни сграда на същия адрес!

Адрес офис:
с. Лозен, София 1151
ул. Съединение 116B

(по новата улица срещу Часовниковата кула)

Телефони:

0877 066 100

02 9926264

info@omel-ndt.com

ОМЕЛ Офис