Насочен рентг. апарат – Baltospot LLX 200 DA-1

Описание

Преносим индустриален рентгенов апарат 200 кV, 5 mA, с металокерамична тръба с берилиев прозорец – 900 W от BALTEAU NDT, Белгия

Чрез модерна високочестотна технология на управление, този право-токов рентгенов апарат се различава от стандартните преносими апарати, с по-голямата си пролъчваща възможност и по-малките си размери. Поради различния принцип на управление, този генератор се управлява от нова серия пултове (с или без дистанционно управление).

Технически данни:

  • от 5 до 200 кV;
  • от 0,5 до 12 mA;
  • ъгъл на излъчване – 60х40 °
  • фокусно петно – 3 mm;
  • продължителност на работа – 100 %
  • изолация – газ SF6;
  • тегло – 18.1 kg;
  • охлаждане – въздушно;
  • максимална дебелина на пролъчване 44 mm Fe /10 минути експозиция; максимални стойности на тока и напрежението; фокусно разстояние 700 mm; Kodak AA 400; потъмняване S =2,0/
  • сертифициран по CE, NFC74-100 LCIE и произведен под ISO-9001

 

LogoWorld_ ag

Допълнителна информация

Гаранционен срок

Инструкция за употреба

на български език

Метрологично осигуряване

ОМЕЛ НДТ ЕК е акредитирана за извършване на контрол с издаване на сертификат за функционална годност за този вид апаратура

Сервиз

осигурен гаранционен и извънгаранционен сервиз от ОМЕЛ НДТ ЕК в България