ОМЕЛ НДТ Семинар ХИСАР 2015

ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД

 съвместно с международните си партньори:

BALTEAU NDT, PROCEQ SA, CARESTREAM NDT – USA, X-RIS, COLENTA GmbH, BELEC GmbH, KARL DEUTSCH GmbH, MR CHEMIE GmbH, PRÜFTECHNIK GmbH, DIAVITE AG

 

ОРГАНИЗИРА СЕМИНАР НА ТЕМА:

NDT  апаратура – съвременни технически показатели и приложения за контрол

 

П О К А Н А

Уважаеми господа,

Каним Вас и Ваши специалисти, ОТК и метролози, които работят в областта на безразрушителния контрол, да вземете участие в международен семинар, който ще се проведе на 22.04-24.04.2015 г. в гр. Хисар, Бизнес център хотел “АУГУСТА”.

Семинарът има за цел  да  окаже помощ на специалистите, които работят в областта на безразрушителния  контрол във всички отрасли на промишлеността.

Ще бъдат изнесени презентации на  BALTEAU NDT /рентгенова апаратура/, X-RIS /портативна рентгенова апаратура/, CARESTREAM NDT /индустриални рентгенови филми и компютърна радиография (CR)/, PROCEQ SA /портативна апаратура за определяне на твърдост/, PRÜFTECHNIK GmbH /апаратура за автоматичен вихровотоков контрол/, KARL DEUTSCH GmbH /апаратура за ултразвуков контрол/, MR CHEMIE GmbH /консумативи за капилярен и магнитен контрол/, BELEC GmbH /апаратура за спектрален анализ/, АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ /регулаторна рамка на АЯР в областта на радиационната защита при дейности с рентгенови и гама дефектоскопи/, ВЕКТОР НДТ ООД /обучение и сертификация на персонала/, ИЯИЯЕ /информация за обучение по лъчезащита/, ОМЕЛ НДТ ЕК ЕООД /ултразвукова, магнитна апаратура, апаратура за визуален контрол, твърдомери,  апаратура за вакуумен контрол и контрол на изолация, грапавомери. Сервиз. Метрологично осигуряване/

Ще бъдат дискутирани специфични приложения на апаратурата в практиката по безразрушителен контрол на материалите, както и въпроси и особености при поддръжката и метрологичното им осигуряване.

За участие в семинара такса не се заплаща.

В семинара ще вземат участие и чуждестранни специалисти от някои от посочените фирми и в тази връзка, за да извършим своевременна подготовка, Ви приканваме да заявите участието си по телефон, e-mail или  факс, за да Ви включим в семинара.